מה ההבדל בין יכול, יכול וצריך? מתי עלינו להשתמש במילים האלה?


תשובה 1:

כולם מודלים. הם גם צורות בלתי מוגבלות של רצון, יכול ורצון. רצון משמש במשפטים מותנים או משפטים היפותטיים, הרגלי עבר. ניתן להשתמש בביטוי במשפטים המתייחסים לפעולות או יכולת בעבר. עצה משמשת במשפטים הכרחיים, עצות. דוגמאות 1: כשהיה קטן היה בוכה המון. אם הייתי מלך הייתי מאכיל את העניים. דוגמא 2: כשהיה קטן הוא יכול היה לשיר במתיקות. אתה יכול בבקשה להעביר לי את המלח. דוגמא 3: עליכם לכבד את זקניכם. הערה: נתתי רק את דוגמאות העצמות החשופות, יש הרבה יותר מודלים מאשר ההכללות שנתתי. מקווה שזה יצליח!