מה ההבדל בין 'תחזית' ל'תקציב 'ב- QuickBooks?


תשובה 1:

יתכן וזה לא יכול לענות על שאלתך; אם אתה זקוק לעזרה נוספת, אנא הודע לי. תחזית היא דבר שיכול להשתנות כל חודש. המשתנים בתחזית שלך יכולים להשתנות במהלך החודש, והם יבואו לידי ביטוי בתחזית. לעומת זאת, תקציב נבחר ומיושם במהלך החודש. בדרך כלל זה לא משתנה: אתה יכול להיות מתחת לתקציב, לתקציב יתר, או שהתקציב שלך יכול להיות נכון.


תשובה 2:

תקצוב וחיזוי הם שניים מהפונקציות הכספיות החשובות ביותר לעסק. תקצוב וחיזוי קשורים לרוב זה לזה.

תקציב-

תקציב 1-תקציר הוא מתווה פיננסי מפורט של מה שהעסק חושב שיקרה לאורך תקופה כלכלית.

2-התקציב יכלול פירוט על הוצאות ההוצאה של החברה, תזרים מזומנים ומצבה הכספי. מידע זה אמור להיות זמין מהנתונים הכספיים של החברה שלך.

3 - תלוי בגודל החברה, יתכן תהליך תקצוב - שנעשה לרוב בהמשך השנה - עם תשומות של החברה, אותה אמור להיות מנוהל על ידי ראש הכספים. מרבית התקציבים סטטיים ומוגדרים לשנת הכספים של החברה.

תחזית-

תחזית 1 מעניקה לך דוחות שיעזרו עם החברה שלך, תחזיות עם הכנסות והוצאות עתידיות.

תחזית פיננסית היא כלי ניהול פיננסי המתקן מידע על סמך המצב הכלכלי העבר, הנוכחי והמצופה.

3 - זה יעזור לנתח הכנסות וזרימת סכומים עתידיים שעשויים להשפיע באופן פתאומי או ארוך טווח על מדיניות הממשלה, יעדים אסטרטגיים או שירותים קהילתיים.

4-זהו חלק הכרחי מתהליך התקציב בכל שנה. זהו תהליך קבלת החלטות מועיל.

אם אתה זקוק למידע כלשהו, ​​אנא צור קשר עם מספר התמיכה של Quickbooks