מה ההבדל בין "לבבי" ל"ידידותי "במשפט הבא?


תשובה 1:

מקובל באנגלית שתי מילים לדברים: מונח אנגלו-סקסוני מקורי, ואחרת הושאלה באמצעות צרפתית לאחר הכיבוש הנורמני. ידידותי / לבבי הוא דוגמה לזוג כזה. לעתים קרובות המונח האנגלו-סקסי ארצי יותר והצרפתית הנגזרת נמצאת במרשם גבוה יותר, מידה רבה יותר של רשמיות.