לא הפוך כיצד להקיש


תשובה 1:

בדף ספריית הקיטור לחץ לחיצה ימנית על המשחק שברצונך להפעיל באמצעות מקש הקיצור שלך ולחץ על מאפייני.

בלשונית הכללית לחץ על "צור קיצור דרך בשולחן העבודה".

בשולחן העבודה לחץ לחיצה ימנית על הסמל החדש שנוצר ולחץ על מאפיינים.

בלשונית מסמך האינטרנט, יש שדה עם התווית מקש קיצור דרך.

הקצה שילוב מקשים ולחץ על החל.

תהנה מהדבר המדהים החדש שלך לעשות עם חלונות!