כיצד לתקן קצר חשמלי


תשובה 1:

תלוי במה שקצר. ישנם מכנסיים קצרים שיביאו לפוצץ נתיך או מפסק. תקן את הבעיה והחלף את מפסק הנתיך / איפוס. אם מדובר במעגל צריכת חשמל נמוכה כמו פלט של מגבר קדם שמע, סביר להניח שתרצה למצוא את הקצר כדי שתוכל לשמוע את המוסיקה, אך אין דחיפות לתקן אותה. אלה מוגבלים כיום ולא בדרך כלל יפגעו בקדם הקדם-מגבר. מכנסיים קצרים אחרים עלולים לגרום בסופו של דבר להיכשל ברכיבים אחרים ממתח יתר או מעל לטמפרטורה. אולי תרצה לכבות את החשמל ולהבין את הבעיה לפני המשך השימוש. מעגלים מסוימים יתאימו את עצמם ולעולם לא תדעו שהייתה בעיה.