כיצד לבנות גג מעל חלון מפרץ


תשובה 1:

אם יש לו שיא קטן משלו, זה עשוי להיות גמלון.


תשובה 2:

בבריטניה זה דורמר.


תשובה 3:

גג