איך לשבור את תחתית בקבוק הבירה


תשובה 1:

קשה לומר בוודאות. יש הרבה משתנים. זה עשוי להיות תלוי הרבה באופן בו הבקבוק ממוקם כאשר הוא פוגע בזכוכית וכמה חזקה זכוכית החלון. חלק מהחלונות חזקים יותר מאחרים. היו לי בקבוקי סודה או בירה ממש קופצים כשנשמטים אם נפגעו ישירות בתחתית. יש יותר כוח לאורך הבקבוק. יתכן שאולי יהיה אפשרי אם הבקבוק יפגע תחילה בתחתית הזכוכית, הוא עלול לעבור דרך החלון ולא להישבר.