כיצד לפנות 2 נקודות


תשובה 1:

רחוב רחב. משוך אל שפת המדרגה הנגדית בזווית של כ- 45 ומעלה ועצור. חזור קרוב לחצי עיגול ככל שתוכל. כאשר גלגל הצד הימני ברור מספיק מהשוליים כדי שלא תפגע בו כשאתה מושך קדימה, סע משם. זוהי תפנית של שתי נקודות.

הרחוב אינו רחב מספיק לפנייה של שתי נקודות. אם הדרך ברורה מאחוריך, הגב את מכוניתך לשוליים בזווית של כ- 45 מעלות והקדם כאמור לעיל.