איך אתה מתאר את ההבדל בין דברים חיים לבין דברים שאינם חיים לילדים?


תשובה 1:

דברים ביוטיים או חיים הם 1) עשויים מתאים; 2) להתרבות; 3) חילופי דברים עם הסביבה שלהם; 4) לייצר ולהשתמש באנרגיה. אם לא כל המאפיינים הללו מתקיימים, הדבר נחשב לאביוטי, או שאינו חי. אפילו ילדים צעירים מרותקים לראות את התאים בעלים צמחיים, ואין תאים בעלים פלסטיים.