איך משיגים את הערך של הפרש פוטנציאל חשמלי בין 2 נקודות?


תשובה 1:

האם המתח כבר מוגדר?

למשל האם הם שמו את המשתנה V_ab?

זה יהיה ההבדל Vab = Va - Vb

אם אין משתנה מוגדר פשוט השתמש בהגדרה שכתבת בשאלתך:

Vab = Va- Vb

אם תגדיר את זה ככה, לא תקבל תוצאה שגויה.

אם התוצאה שלילית היא עדיין נכונה !!

אם אינך רוצה תוצאה שלילית, פשוט הפוך את הכיוון.

לדוגמה: Vab = - 10 V אתה יכול לשכתב כ- Vba = + 10 V

שניהם נכונים, בהנחה שחישבתם את המתח בצורה נכונה.