gta באופן מקוון כיצד לשחק שידור חוזר


תשובה 1:

זה עושה. כשאתה משלים את השיוד בפעם הראשונה אתה מקבל את התשלום הרגיל שלו + "בונוס בפעם הראשונה" שהוא בערך 100k. בהפעלה השנייה אתה כבר לא מקבל את הבונוס הזה, עדיין אתה מקבל את השכר הרגיל. יש טעם עצום בהשמעת שידורים חוזרים אם תסיים אתגרים נוספים. חלק מהאתגרים יכולים לשלם עד מיליון תוספת תשלום על שכר רגיל.