גיאולוגיה: מה ההבדל בין קפלים צוללים לקפלים לא צוללים?


תשובה 1:

הצלילה נמדדת תמיד לציר הקיפול עם האופקי, כלומר אם ציר הקיפול נמצא באפס מעלות עם האופקי או שהוא מקביל למשטח, זה נקרא קפל לא צלול. בעוד שאם ציר הקיפול יוצר זווית עם השריר האופקי, הוא נקרא קיפול צולל והזווית עם האופק מכונה צלילה.