bandagage כיצד לשנות קצב


תשובה 1:

אם אתה רוצה לשנות את הקצב באמצע שיר מי יעצור אותך?

אתה המבצע, אתה יכול לנגן את השיר לאחור אם תרצה, אבל זה ייקח לא מעט זמן ללמוד כיצד להשיג זאת!

בהצלחה!


תשובה 2:

לא שיכולתי להבין וזו הסיבה שעברתי ללוגיקה.


תשובה 3:

כן אם אתה עושה את זה נכון!