eBay כיצד לקבל הודעות על חיפוש מבולבל


תשובה 1:

ניתן לבצע משימה זו באמצעות פרקולטור אפי של חברת Elasticsearch.

פרקולטור | הפניה לחיפוש אלסטיקה [2.3] | אֵלַסטִי

שלב 1: אתה שומר שאילתת משתמשים ב- ElasticSearch (ES)

שלב 2: אתה זורק כל פריט חדש על כל השאילתות שנשמרו.

שלב 3: ממשק ה- API של פרקולטור מחזיר את כל השאילתות התואמות (משתמשים)

שלב 4: הודע למשתמש

ניתן לשנות זאת בקלות רבה מכיוון שאלסטיקס חיפוש ניתנת להרחבה מהקופסה.

עבור אל הדרכות DigitalOcean והגדר לעצמך את אשכול ה- ES שלך תוך שעה. זה כמה שורות של פקודות bash + כמה קבצי תצורה של JSON להגדרת אינדקס ES + Percolator. עם אפס ידע תקבל את אשכול ה- ES שלך כולל. פרקולטור תוך יום אחד. תיעוד ES הוא סופר טוב.