כלב לעס חור בשטיח כיצד לתקן


תשובה 1:

לאיזה כבל אתה מתכוון? הולכים לרשת החשמל? אם כן אז לא, אל תסכן את זה - החלף אותו או קבל אחוי מקצועי אחרת אתה מסתכן בהתחשמלות או באש. אם זה כבל מתח DC נמוך בין פלט המתאם / מטען למחשב הנייד, זה לא כל כך קריטי. במקרה הגרוע הוא ייפתח או קצר והמתאם יפסיק לספק חשמל עד שתתקן אותו שוב.