האם פסיכופתים מבינים באמת את ההבדל בין נכון לא נכון או לאמת ושקר?


תשובה 1:

פסיכופתיה איננה ניתוק מהמציאות (פסיכוזה), והיא גם אינה כרוכה בשקר פתולוגי (הכוונה לשקר מבלי להבין שהאדם עושה זאת, או לדעת שהוא משקר ואינו מסוגל לעזור לו).

פסיכופתים מבינים מה הציפיות של החברה להתנהגות נכונה. מרבית הפסיכופתים אינם עבריינים, ולמעשה רק כשלושה עשר אחוז מהפסיכופתים מעורבים במערכת הכלא או בפושעים.

בדיוק כמו כל בני האדם שעושים את הבחירות בחיים שלהם, פסיכופתים אינם שונים. אם פסיכופת בוחר לבצע פשעים ולשרוף אנשים, הוא יכול להתמודד עם ההשלכות של עשיית זאת. רוב הפסיכופתים מבצעים בחירות טובות ועובדים היטב בעולם הסובב אותם, אפילו עם ההבדלים באופן הבניית המוח וכיצד הוא מעבד כימיה.


תשובה 2:

כן.

דברים שנחשבים לנכונים:

  • להיות נחמדהכנות אמינה אמינהכדי להעניק יושרה לתת לאנשים שיש להם פחות אכפת אחד לשני להרגיש אשמים על פגיעה בטעות או מרגיזים מישהו ואז התנצלות

דברים שנחשבים לא נכונים:

  • שקר רמאות אורחים נפלאים גניבה לא נותנת זין על אחרים מנצלת את האחרים ניצול חולשה ופגיעותהתעללות באנשים מהפכת אנשים להרוג אנשים מענים אנשים

זה גם נחשב נכון לא לעשות את הטעות במכוון, וזה נחשב לא נכון, לא לעשות את הנכון.

משוכנע?


תשובה 3:

כן.

דברים שנחשבים לנכונים:

  • להיות נחמדהכנות אמינה אמינהכדי להעניק יושרה לתת לאנשים שיש להם פחות אכפת אחד לשני להרגיש אשמים על פגיעה בטעות או מרגיזים מישהו ואז התנצלות

דברים שנחשבים לא נכונים:

  • שקר רמאות אורחים נפלאים גניבה לא נותנת זין על אחרים מנצלת את האחרים ניצול חולשה ופגיעותהתעללות באנשים מהפכת אנשים להרוג אנשים מענים אנשים

זה גם נחשב נכון לא לעשות את הטעות במכוון, וזה נחשב לא נכון, לא לעשות את הנכון.

משוכנע?


תשובה 4:

כן.

דברים שנחשבים לנכונים:

  • להיות נחמדהכנות אמינה אמינהכדי להעניק יושרה לתת לאנשים שיש להם פחות אכפת אחד לשני להרגיש אשמים על פגיעה בטעות או מרגיזים מישהו ואז התנצלות

דברים שנחשבים לא נכונים:

  • שקר רמאות אורחים נפלאים גניבה לא נותנת זין על אחרים מנצלת את האחרים ניצול חולשה ופגיעותהתעללות באנשים מהפכת אנשים להרוג אנשים מענים אנשים

זה גם נחשב נכון לא לעשות את הטעות במכוון, וזה נחשב לא נכון, לא לעשות את הנכון.

משוכנע?