סיכון אשראי: מה ההבדל בין דגמי באזל (הון) לעומת מודלים של ירידת ערך?


תשובה 1:

שאלה זו עשויה להתפרש בכמה דרכים, אך בדרך כלל ניתן להגדיר מודל לירידת ערך כמודל המנבא או צופה הפסד "אחר-זמני-הערכת שווי של תיק ניירות ערך נתון. זה פחות או יותר מושג חשבונאי שמשפיע על מה שבא לידי ביטוי כשווי ההוגן של תיק ניירות ערך במאזן, כמו גם על מה שמשתקף כהפסדים בדוח רווח והפסד.

מודלים של באזל משמשים לחישוב או חיזוי חיוב ההון על מוצר או סוג נכסים על סמך סוג סיכון מסוים. התשומות לדגמים אלה עשויות לכלול מידע כמו ליקויים. בסופו של דבר, הרעיון העומד מאחורי חישוב באזל הוא לכמת את כמות הסיכון שאתה לוקח ולהשוות אותו לכמות ההפסד שסופג הון בבנק.

לפיכך ליקויים או הפסדים בתיק שלך ישפיעו ישירות על חישוב ההון שבבעלותו.