btz רוק כיצד להשיג את התוצאות הטובות ביותר


תשובה 1:

לא. צבע קבוע צריך שהזרז הכימי בין הצבע למפתח יעבוד בפועל. אז על ידי אי-ביצוע ההוראות התוצאה יכולה להיות בלגן חם.

אם אתה רק מפקיד צבע, אתה יכול להחליף את 20 הוולי הרגילים למפתח בנפח 10 נפחים.

צבעי חצי הם הצבעים היחידים שאינם זקוקים למפתח. הם נחשבים לצבעים ישירים.

צבע קבוע נחשב לצבע חמצוני ועליו להיות בעל מפתח.


תשובה 2:

לא, היזם נדרש להפעיל את הצבע. אם כבר הבהרת את השיער, השתמש במפתח 10; אם זה כהה משהו, עבור עם 30 כדי להבהיר את צבעו.


תשובה 3:

אתר השיער כיוונים בסאליס אומר כי הוא מעורבב עם חמצן ביחס של 1: 1

כן יהיה צורך להשתמש בחמצן כדי להפעיל (לחמצן) את מולקולות הצבע,

אם אינך משתמש בחמצן, אתה עלול לקבל גירוי ותוצאות לא עקביות.